1. Prace geodezyjne na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

2. Prace geodezyjne na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

3. Obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Bolesławiec.

4. Obsługa geodezyjna Gminy Bolesławiec (wiejskiej).

5. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

6. Prace geodezyjne na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

7. Pomiar kilometrażu autostrady A4.

8. Prace geodezyjne na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja.

9. Prace geodezyjne na rzecz Gminy Złotoryja (wiejskiej).

10. Obsługa Geodezyjna  Nadleśnictwa Złotoryja.

11. Obsługa Geodezyjna  Nadleśnictwa Lwówek Śląski.

12. Podziały i wznowienia granic nieruchomości Gminy Janowice Wielkie.

13. Obsługa geodezyjna inwestycji: budowa stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Brochocin.

14. Wykonanie cyfrowej mapy zasadniczej obiektu Nowy Glinnik na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

15. Prace geodezyjne wykonywane na zlecenie klientów indywidualnych.