1. Wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi wraz z modernizacją kotłowni i przyłączem gazu

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o., modernizacji istniejącej kotłowni olejowej w zakresie zmiany kotła na kocioł opalany gazem ziemnym, przebudowy kotłowni i przystosowania do nowych warunków pracy wraz z rozbudową przyłacza gazu ś/c i projektem stacji redukcyjno-pomiarowej

moc kotłowni: 285 kW

przepustowość stacji redukcyjno-pomiarowej: 70 m3/h

 

2. Wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji gazu w budynku kuchni Domu Dziecka w Wilków-Osiedle

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o. oraz przebudową instalacji gazu i montażem dwóch kotłów wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego

kubatura ogrzewana:1090 m3

moc kotłow: 30 kW i 24 kW

 

3. Wymiana instalacji c.o. i wykonanie przyłącza ciepłowniczego w dawnym budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Złotoryi

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o. oraz przyłącza ciepłowniczego z sąsiedniego budynku wraz ze sprawowaniem funkcji nadzoru autorskiego

kubatura ogrzewana: 2250 m3  

 

4. Wymiana instalacji wodociągowej, p.poż. i kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o.

kubatura budynku: 5000 m3

 

5. Wymiana instalacji c.o. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o. wraz ze sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

kubatura budynku: 5000 m3

 

6. Modernizacji pomieszczenia kotłowni w przedszkolu w Zagrodnie

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym w zakresie przystosowania kotłowni do obowiązujących przepisów

moc kotłowni: 44 kW

 

7. Modernizacji kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji istniejącej kotłowni olejowej w zakresie zmiany kotła na kocioł opalany gazem ziemnym, przebudowy kotłowni i przystosowania do nowych warunków pracy wraz z rozbudową przyłacza gazu ś/c i projektem stacji redukcyjno-pomiarowej

moc kotłowni: 720 kW

przepustowość stacji redukcyjno-pomiarowej: 120 m3/h

 

8. Ogrzewanie hal zajezdni MPK w Legnicy promiennikami wodnymi wraz z wentylacją kanałów roboczych

Projekt budowlano-wykonawczy ogrzewania dwóch hal naprawczych promiennikami wodnymi oraz wentylacja kanałów roboczych

powierzchnia hal: 420 m2 i 940 m2

 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rzymówka gmina Złotoryja

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do domku jednorodzinnego.

woda: PEHD De90 – 171m

kanalizacja: PVC DN200 – 184 m

 

10. Budowa oświetlenia zewnętrznego

Projekt budowlano - wykonawczy zadania „Budowa oświetlenia zewnętrznego centralnego placu sportu i rekreacji przy ul. Kościuszki w Złotoryi”.

Projekt budowlano - wykonawczy obwodów zasilania oświetlenia, oświetlenie terenów zielonych i rekreacyjnych.

 

11. Budowa oświetlenia i zasilania obiektów sportowych

Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia zewnętrznego zadania „Zespół otwartych boisk sportowych przy SP 3 i Gimnazjum Nr 2 w Złotoryi.

Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia terenu boiska i ulicy dojazdowej, oświetlenia terenów zielonych i rekreacyjnych, wraz z instalacją monitoringu.

 

12. Budowa oświetlenia i zasilania obiektów rekreacyjnych

Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy oświetlenia ulicznego „Teren rekreacyjny Aurelia”.

Projekt budowlano - wykonawczy nowych obwodów zasilania oświetlenia, oświetlenia terenów zielonych i rekreacyjnych, podświetlenia wybranych elementów architektonicznych.

 

13. Przebudowa oświetlenia ulicznego

Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowa oświetlenia ulicznego zadania „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi”.

Projekt budowlano - wykonawczy kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia na słupach wysokich i wiszących w centrum miasta objętego ścisłym nadzorem konserwatorskim oraz nowych obwodów zasilania sterowania oświetleniem, podświetlenie wybranych elementów architektonicznych.

 

14. Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych zadania „Siedziba Straży Miejskiej z monitoringiem Złotoryja ul. Rynek 42”

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy i przystosowania do nowych warunków pracy wraz z rozbudową przyłacza w.i.z. i projektem instalacji elektrycznej i logicznej.